Kom igang

Hvor starter vi?

Det er mye å hente ved å samarbeide og lære av andres erfaringer. Vi har samlet noen erfaringer og råd som kan hjelpe deg i gang med ditt arbeid.

Utenforskap er en stor belastning både for den enkelte og for samfunnet. Det å lære noe nytt kan gi livet mer mening. Enten det er å lære et håndverk, å lykkes på jobb eller å mestre livet. Mange faller utenfor i samfunnet. Å lære sammen med andre kan gi næring til personlig utvikling, fellesskap og trygghet.

Her finner du noen råd fra små og store lag og foreninger som jobber for å inkludere flere i sine læringsaktiviteter:

Forankring er viktig

 • Sørg for forankring i styret
 • Sjekk om moderorganisasjonen jobber med inkludering 
 • Arranger et dialogmøte med styret og medlemmene (Les mer)

Samarbeid er smart

 • Søk samarbeid med andre aktører som f.eks: andre lag og foreninger, målgruppens interesseorganisasjoner, minoritetsorganisasjoner, kommunal voksenopplæring, NAV, frivillighetssentral, Frivillighet Norge, studieforbund, biblioteker

Slik rekrutterer du

 • Rekrutter gjennom fagforeninger, frivillighetssentralen, arbeidsgivere, minoritetsorganisasjoner, biblioteker, kommunal voksenopplæring, NAV, helsetjenesten
 • Rekrutter representanter for målgruppen til rekruttering og tillitsverv  
 • Bruk nettverket; send SMS til tidligere deltakere og medlemmer – «kjenner du noen som ..…» 
 • «Hent dem der de er» – oppsøk målgruppens egne arenaer 

Planlegging

 • Lag en tydelig plan, sørg for god organisering og utpek en eier/leder for opplæringen
 • Utpek en inkluderingsansvarlig   
 • Vær fleksibel og forberedt på å endre planen underveis  

Generelle råd

 • Vær tålmodig, ærlig og åpen 
 • Bruk fagfolk som har kompetanse på området 
 • Synliggjør verdien av fellesskapet 
 • Legg vekt på å skape sosialt samvær og bli kjent med hverandre  
 • Vis respekt for deltakerne og bruk deres kompetanse som ressurs i opplæringen 
 • Lag fagdager for lærere og instruktører der de kan dele erfaringer og diskutere utfordringer 
 • Hold diskusjonen levende og kjør tiltak over flere år til de blir innarbeidet som praksis for innretning på opplæringen og rekruttering til kursene 


Første skritt: Arranger et dialogmøte