Kom igang

Arranger et dialogmøte

Er dere bevisste på inkluderingsarbeid i din organisasjon? Et medlemsmøte eller styremøte kan være en arena å diskutere hvordan man kan jobbe for å inkludere flere i læringsaktiviteter.

Disse spørsmålene er laget for å få i gang tankene og legge grunnlaget for et bevisst og systematisk arbeid med inkludering. Bruk dem som utgangspunkt for diskusjon, eller ta kontakt med Vofo for å delta på neste seminar for inkluderende kurs.


1. Hvem står utenfor i vårt lokalsamfunn?

2. Hvordan bidrar våre kurs til inkludering?

3. Hvilke hindringer møter vi i vår organisasjon og hva gjør vi med dem?

4. Hvordan får vi med de som står utenfor?

5. Hvem kan vi samarbeide med?

6. Hva kan studieforbundene bidra med i vårt arbeid?

7. Hva kan vi gjøre nå?


Trenger du ressurser, møteplasser, tilskudd eller andre verktøy?