Ressurser

Faglig fordypning

For deg som ønsker mer kunnskap om inkludering finnes det flere gode artikler om temaet.


Om inkludering i frivillige organisasjoner – og hvorfor det ikke alltid er så enkelt

Teksten handler om å begynne lavt på den sosiale stigen, lavere enn arbeiderklassen, ikke nødvendivis om å være etnisk minoritet. Det er like vanskelig å være norsk og utenfor.

Igor Dunderovic, norsk dramatiker og visesanger, tekst fra HATS-magasinet (2014).

Integrering av flyktninger: De frivillige organisasjoners rolle

Masteroppgave om hvilken rolle de frivillige organisasjonene har når det gjelder integrering av flyktninger. 

Hussein Ali, master i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø (2017).

Hva vet vi egentlig om integreringen i Norden?

Vi vet ganske mye, men kunnskapen har til nå vært fragmentert og statistikken vanskelig å sammenligne. Intervju fra norden.org med seniorrådgiver Vebjørn Aalandslid ved Statistisk Sentralbyrå. 

Begrepene integrering og inkludering

Når det gjelder skole og opplæring bruker en ofte begrepene integrering og inkludering. Enkelte mener at en ikke trenger å skille mellom dem.

Artikkel fra NAKU, Nasjonalt kunnskapsmiljø om utviklingshemming.  

UiBs Handlingsplan for mangfold og inkludering 2017-2020

Universitetet i Bergen har handlingsplan for mangfold og inkludering ved universitetet i Bergen. Den er nyttig fordi den enkelt viser til aktuelle lover og hvordan en utdanningsinstitusjon arbeider strategisk med saken. 

VLR1002 - Voksnes læring: mangfold og inkludering

Dette er et innføringsemne (7,5 studiepoeng) ved Institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU, som er åpent for alle med generell studiekompetanse.