Ressurser

Nettverk og nye ideer

Her har vi samlet noen nyttige lenker for å finne inspirasjon, få nye ideer og bygge nettverk.


Inkluderingsdager på SoCentral  

SOCentralen i Oslo arrangerer inkluderingsdager hvor du kan bygge nettverk og få inspirasjon. Her møter du folk som er opptatt av inkludering på alle plan. 

Idéhefte: Fra utenforskap til inkludering 

KS har utviklet et idéhefte om hvordan kommunen kan jobbe med inkludering. Heftet er nyttig som bakgrunn for samarbeid med kommunen.

ALLEMED.no 

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva som kan gjøre for å få alle med. 

Knekk inkluderingskoden

Frivillighet Norge har utviklet flere verktøy for hvordan organisasjoner kan arbeide med inkludering. Basen inneholder gode råd til både organisasjoner og kommuner.  

Frivillighet Norges samarbeidsverksted  

Samarbeid er en nøkkel til å utvikle organisasjoner og lære noe nytt. Samarbeidsverkstedet er en møteplass for nettverksbygging og organisasjonsutvikling.

Idehefte: Sammen er vi sterkere

Frivillighet Norge har utviklet et hefte med tips til organisasjoner som ønsker å samarbeide med andre.

Tips til inkludering i friluftslivet 

Norsk Friluftsliv gir tips om hvordan organisasjoner kan bli gode på inkluderende friluftsliv. 

Distriktssenterets fagsider om inkludering 

Distriktssenteret har samlet forskning og eksempler på inkluderingsarbeid i kommunene. Her finner du artikler, rapporter, eksempler, metoder og verktøy.

Vår inkluderende menighet

En inkluderende kirke ligger i kirkens vesen og oppdrag, men erfaringer viser at dette ikke kommer av seg selv. Det krever bevisst ledelse, bearbeiding av holdninger og konkrete tiltak. Borg bispedømmeråd har utarbeidet en sjekkliste og flere ressurser for inkluderende menigheter.

Sang og inkludering

"Krafttak for sang" har en idébank med mange eksempler på inkluderingstiltak med sang og musikk. Målgrupper er unge, voksne og eldre.