Kom igang

Studieforbundet hjelper deg

Mange lag og foreninger er medlem i et studieforbund. Ta kontakt for å få hjelp til å utvikle og arrangere et kurs. Vofo har oversikt over alle studieforbundene og deres medlemmer.

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. Studieforbundene har til sammen 475 medlemsorganisasjoner. De godkjenner studieplaner og gir tilskudd til studieaktivitet, og flere kan også gi pedagogisk bistand. Kanskje har studieforbundet allerede godkjent en studieplan som kan benyttes til å lage et inkluderende kurs?  

Oversikt over studieforbund