Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet

Band of Flying Carpets

Integreringsarbeidet tilbake til samfunnet i Musikkens studieforbund inkluderer prosjektet Musikk i fengsel og frihet (Miff). Her får innsatte tilbud om musikkopplæring i tre faser; - under og etter soning, og i musikklivet utenfor murene når livet etter soning tar fatt for alvor.

Målsettingen er å gjøre den innsatte bedre rustet til å mestre livet etter løslatelse og dermed være med på å forhindre tilbakefall til rus og kriminalitet. Det arrangeres musikkgrupper for nybegynnere og viderekommende både inne i fengselet og utenfor.

Prosjektet startet som et samarbeidsprosjekt på Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt i 1991. I 1998 ble det tilknyttet Norsk musikkråd, og fra 2004 har Miff vært et tiltak i Musikkens studieforbund, med fylkesmusikkrådene som "operatører" lokalt.

Gjennom Miffs ressurssenter organiserte de i 2017 musikktilbud ved 42 av landets soningsanstalter over hele landet. I tillegg driver de rusfrie tilbud som band, samspill, musikkproduksjon og kor/sang på 13 arenaer under ettervernet.

Deltakerne lærer å spille et instrument og dermed oppleve gleden av å musisere sammen med andre. I tillegg lærer de å fungere i ulike samspillformer og -roller, og å bruke musikk som egen uttrykksform.

Et annet mål å styrke mellommenneskelige ferdigheter og adferd; - samhandling, interesse og omsorg for andre, opparbeide «vi-følelse», ansvarsfølelse, samarbeidsevne, tålmodighet og akseptabel adferd. Med utgangspunkt i en felles interesse legger programmet til rette for at deltakerne kan opprette og videreutvikle positive sosiale nettverk.

Oppfølging og samarbeid

Kriminalomsorgen, fengselsansatte og fengselsskolen har vært sentrale partnere. Omkring 40 instruktører har vært engasjert i programmet. De velges med omhu fra kulturskoler, skoler og musikkorganisasjoner. I tillegg til musikkfaglig kompetanse, legges det vekt på menneskelige egenskaper som omsorgsevner, autoritet og utholdenhet. Kursholdere får jevnlig opplæring bla. i sikkerhet og taushetsplikt, og møtes årlig til fagpedagogiske samlinger.

I et bredt samarbeid deltar Miff på samlinger i regi av Kriminalomsorgen, Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS), Oppikrim og andre partnere.

Tilbudet er landsomfattende og mottar støtte fra Justisdepartementet / Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og opplæringsmidler fra studieforbundet.

Miff er svært populært med deltakelse på 60-70%. Gjennom løpende læringsopplegg utvikler deltakerne ferdigheter i alle sider ved musikklivet; - musikklære, noter, å spille gitar eller piano, synge i kor, samspill i band, låtskriving og musikkproduksjon. Når fengselsskolen har ferier, stiller Miff opp med ukeskurset «Arrangørskolen», et arbeidsrettet opplegg i samarbeid med konsertarrangører. Deltakerne knytter nettverk med dem, og har i flere tilfeller fått oppdrag på konsertarrangementer etter soning.

Prosjektet ble definert som tiltak for å forberede tilbakeføring til samfunnet fra fengselet. «Stilen» er som et fritidstilbud, men prosjektet samarbeid tett med fengselsskolen. Tilbudet er populært både blant innsatte og ansatte i kriminalomsorgen. 60-70% av innsatte deltar og slik har en av de ansatte omtalt prosjektet: Når du er lenge i et system, kan du tro det ikke nytter. Dette har vært det mest inspirerende i min jobb noen gang!

Læringspunkter

Miff er et stort, landsomfattende prosjekt med mange aktører i frivillig musikkliv og kriminalomsorgen. Opplæring og oppfølging foregår innenfor murene og etter soning. Når løslatte melder seg til et kor, et band eller et orkester, engasjeres ofte én tillitsvalgt som med diskresjon stiller opp som fadder.

Etter over tjue år sitter mye erfaring og læring i veggene. Viktige læringspunkter er som for mindre prosjekter --- tenkt lavterskel, vær tålmodig og slitesterk, og tenkt langsiktig

Videoer

Lenke til opptak i Oslo fengsel:

Miff-kurs i Oslo fengsel – og innspilt profesjonelt etterpå

Koret på Botsen var med på Henning Kvitnes-konsert og CD-innspilling – her er bilder fra øvelsen

TV-innslag fra Hamar fengsel og brukerstyrt senter på Hamar – musikalsk samarbeid etter soning

Miff og rapperne opptrer for Kriminalomsorgsregion Øst – låten er laget i Miff Oslo fengsel