Posten Norge AS

Kreativt samarbeid om mentorprogram

Posten Norge as driver et mentorprogram for arbeidsledige innvandrerkvinner. Ved oppstarten av programmet i 2011 var alle mentorene kvinnelige ledere i Posten. I dag er det både menn og kvinner blant mentorene som i Posten har stillinger som ledere, tillitsvalgte, verneombud eller fagpersoner med ønske om å bidra til inkludering.

Kvinnene som deltar i programmet kommer fra ulike deler av verden, og mange har høyere utdannelse. De trenger hjelp til å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Mange trenger også å bli bedre i norsk.

Mentorene fungerer både som en kontakt og en «døråpner» for kvinnene inn mot arbeidslivet. De bistår kvinnene med jobbsøking og gir kunnskaper om det norske arbeidslivet. Siste runde av mentorprogrammet, kull 4, ble gjennomført i samarbeid med det sosiale entreprenørskapet Moving Mamas.

Studieforbundet AOF har gjennomført mange Kompetansepluss Arbeidskurs for ansatte i Posten. Siden deltakerne i mentorprogrammet ikke var ansatt i selskapet, var det ikke mulig å søke midler fra Kompetansepluss Arbeid som tilskudd til språkopplæringen.

Kompetansepluss Frivillighet åpnet imidlertid en ny mulighet. Som ideell organisasjon var AOF kvalifisert som partner i en prosjektsøknad om Kompetansepluss Frivillighetsmidler til norskopplæring av deltakerne i mentorprogrammet. Prosjektet kom i gang med språklæring der vekten ble lagt på alt knyttet til arbeidslivet; - skrive jobbsøknader, CV, trene på jobbintervju, bygge nettverk, forstå norsk arbeidskultur.

Det siste mentortilbudet ble kunngjort bl.a. i sosiale medier. 23 kandidater fikk tilbud om å delta i programmet. Flertallet var i jobb, vikariat, arbeidspraksis eller videreutdanning da programmet var gjennomført.

Les om deltaker Nadia Faris 

Kontakt:
Posten Norge AS
Sharmin Ahmed
Tlf.: 23 14 90 00