AOF Oslo og Akershus

Kompetansepluss i AOF

AOF Oslo og Akershus har bred erfaring med Kompetansepluss, både K+ Arbeid og K+ Frivillighet. De er opptatt av at folk får det ut av arbeidslivet som de skal; - å trives på jobb og ha mulighet til å utvikle seg, og at arbeidsgivere får utbytte av kompetansen de har med seg.

Blant innvandrere er det mange med høy utdanning som ikke får jobber som er relevante for kvalifikasjonene de har. Gjennom K+ søker AOF å løfte dem språklig slik at de oppnår bedre match mellom jobb og kvalifikasjoner.

Målgrupper

I Kompetanseplusskursene er målgrupper flyktninger, innvandrere og andre som trenger å lære norsk, lesing, skriving, regning, data. I K+ Frivillighet har AOF fått tilskudd til kurs der deltakere er rekruttert gjennom fagforeninger fra ulike arbeidsplasser. Kurs er dermed ikke knyttet til arbeidssted eller arbeidsgiver. Slik får flere arbeidstakere mulighet til å delta i læring også når arbeidsgiver ikke har ressurser, planer eller ønsker om å gjennomføre egne kurs.

Språk grunnleggende

For mange er Kompetansepluss første skritt mot videre utdanning, f.eks fagbrev, men språket er grunnlaget for alt. AOF har mange erfaringer fra kurs i teori til fagprøven der deltakere ikke kunne norsk godt nok til å klare teoriprøven. Parallelt med fagkurs tilbys da K+ språkkurs direkte rettet mot språkferdigheter som kreves for fagbrevet.

AOF samarbeider med fagforeninger om rekrutteringen, utvikler materiell og mobiliseringsaktiviteter sammen med dem, f. eks med tillitsvalgte i bedriftene. De har kjørt K+ kurs i Ila Fengsel og har samarbeidet med Frivillighetssentralen i Ullensaker for å rekruttere til åpne språkkurs og datakurs for pensjonister.

Opplæring av lærere

Kulturkompetanse gjennomsyrer læringsmålene i K+. AOF har utviklet et kurs for nye lærere for å introdusere dem til jobben. Det inkluderer presentasjon av AOF, verdier de skal representere overfor kursdeltakere, hvilke læringsressurser de har til rådighet, kriterier for ordningen etc. I tillegg møtes lærerne til jevnlige lærersamlinger for påfyll, oppdateringer og erfaringsutveksling.

Læreres kulturkompetanse vurderes under jobbintervjuer og er tema i månedlige lærersamlinger. Det handler om respekt for deltakere og gjensidig kulturforståelse.

K+ læringsmål og læremidler til Kompetansepluss arbeid er utviklet av Kompetanse Norge. Her finner du bl.a. yrkesprofiler med spesifikasjon av ordforråd og språkferdigheter

Mange av AOFs lærere bruker i tillegg nyheter i Klar tale-avisa, brev deltakerne har fått fra ulike offentlige etater, HMS-dokumenter, personalhåndbok på arbeidsplasser etc når de jobber med språk, samfunn- og arbeidsliv. Klar tale

AOF tenker at de forandrer ett liv om gangen i sitt Kompetansepluss-arbeid. Deltakere opplever at andre sliter med samme utfordringer, de er ikke alene. Det utvikles gruppestemning og samhold, klassen blir nærmest som en støttegruppe. Deltakerne lærer av hverandre og tør mer når andre spør, får svar, forklaring og ofte løsninger. Folk blomstrer på kursene.

Kontaktinformasjon:
Studieforbundet AOF
avd. Oslo og Akershus
Wendy Wyant
tlf.: 24 07 60 70