Husflidslaget i Vågå

Kompetansepluss frivillighet – Ull på norsk

Husflidslaget i Vågå var opptatt av å rekruttere nye medlemmer til laget og bidra til å inkludere innvandrerkvinner som kom til bygda. Hvordan skulle de gå fram, hvilke barrierer måtte de komme over for å få det til?

Håndarbeid foregår verden rundt og representerer en universell kompetanse som forenkler samhandling, kommunikasjon og samtale mellom kursdeltakere fra ulike kulturer. Likeverd i en håndbåren kompetanse gir grunnlag for å utvikle gjensidig kulturforståelse og sosial integrering. Rundt i landet er det utviklet mange kursaktiviteter på tilsvarende universelle interessearenaer. 

Kulturelle, økonomiske eller sosiale forhold kan hindre at grupper i minoritetsbefolkningen deltar i opplæring. Det kan være behov for å senke inngangsterskelen, kanskje må rekruttering foregå i flere faser. 

Studieforbundet kultur og tradisjon og Vågå Husflidslag har samarbeidet i flere år for å få innvandrerkvinner med i Husflidslagets opplæring. Den kunnskapen de ikke hadde selv, hentet de hos flyktningkonsulenten i kommunen. I dialog med konsulenten kom de til at første skritt inn i miljøet for mange nyankomne kvinner var uforpliktende samvær der barna kunne være med. 

Trinn for trinn 

Dermed startet samarbeidet med internasjonal kafé. Hit inviterte de nyankomne kvinner med og uten barn, ble kjent, utviklet relasjoner og oppnådde sosial aksept for engasjement i eget miljø. Rekruttering foregikk i samarbeid med flyktningkonsulenten. Fra dette grunnlaget kunne de introdusere kurstilbudet Ull på norsk som partnerne finansierte med midler fra Kompetansepluss frivillighet.  

I 2017 møttes lokale husflidsentusiaster og innvandrerkvinner i Vågå har jevnlig på den gamle prestegården. Der har de lært hverandre forskjellige strikketeknikker. Over håndarbeidet har de også drevet opplæring og trening i muntlig norsk. 

Se hva de gjorde 

Studieforbundet har samarbeidet med flere av sine medlemsorganisasjoner for å utvikle og gjennomføre Kompetansepluss frivillighetskurs for nyankomne til bygda. «Ull på norsk» er et samarbeid med Husflidslaget, mens «Manus på norsk» er utviklet sammen med teatergruppa HotPot. Begge utnytter det tradisjonelle innholdet i husflids- og teaterkurs for å skape nye arenaer for språktrening. 

Vi har produsert en video i samarbeid med Studieforbundet og Husflidslaget. Her forteller de hvordan de tenkte og hva de gjorde da de utviklet kurset der språkopplæring og håndarbeid er sammenvevd. Vi håper videoen vil gi andre organisasjoner ideer til hvordan de selv kan utvikle slik kurs med midler fra Kompetanse Norge.