Røde Kors Møre og Romsdal

Habilprosjektet – trafikksikkerhet og integrering

Foto: Røde Kors Møre og Romsdal

Prosjektet Habil er som et kinderegg. Flyktninger blir integrert i lokalsamfunnet, trafikksikkerheten øker og flere nye frivillige er blitt rekruttert inn til Røde Kors i Møre og Romsdal. Prosjektet kobler personer uten nettverk til Røde Kors-frivillige som kan bistå dem med mengdekjøringen de trenger for å skaffe seg et kjørekort.

Mengdekjøring gir tryggere sjåfører. Mange innvandrere har ikke personer i sitt sosiale nettverk som kan hjelpe dem med øvelseskjøring når de skal ta førerkort. Dette har Røde Kors tatt fatt i. Det treårige prosjektet Habil springer ut av det nasjonale Røde Kors- prosjektet Flyktningeguiden.

Flyktninger kobles med nordmenn

-  I Møre og Romsdal var det slik at mange flykninger knapt hadde blitt knyttet til en person gjennom Flyktningeguiden, før spørsmålet om kjøring kom opp, forteller Terri Senior som er Koordinator for Integrering og inkludering i Møre og Romsdal Røde Kors.

 - Det å kunne kjøre bil kan for mange være avgjørende for å bli integrert i lokalsamfunnet. På bosteder der kollektivtilbudet ikke alltid er tilstrekkelig er det nødvendig for å komme seg på jobb, være med på aktiviteter, hente barn i barnehage og på fotballtrening, sier hun.

Habilprosjektet kobler personer uten nettverk til Røde Kors-frivillige som kan bistå dem med mengdekjøringen de trenger for å skaffe seg et kjørekort. Prosjektet har som hovedmål å skape en ny arena for nettverksbygging mellom primært flyktninger og nordmenn. Habil jobber også for at målgruppa tilegner seg kompetansen, kulturforståelsen og mestringen de trenger for å bli inkludert i samfunnet, og kunne bli «habile» sjåfører.

Rekruttert flere nye frivillige

I tillegg til å inkludere flere flyktninger i lokalsamfunnet, har prosjektet hatt den positive bieffekten at personer som ikke tradisjonelt har vært knyttet til Røde Kors nå har meldt seg som frivillige. Røde Kors har med andre ord fått en gruppe frivillige som man tidligere ikke har klart å rekruttere.

 - Det er vanligvis mange damer med, men her har vi klart å fange opp menn i mange aldre. Grunnen til at de melder seg, er at dette er en avgrenset oppgave. Vi har klart å favne de som ikke er så glad i å gå på tur eller sitte på kafé for eksempel yrkessjåfører som synes dette er en ypperlig oppgave som frivillig, sier Terri.

De frivillige som stiller opp får skreddersydd førstehjelpskolering for å kunne takle rollen som kjørevenn. Norges Røde Kors har et omfattende opplæringsprogram og Habilprosjektet har videreutviklet dette for å spisse opplæringen til det å bli en trygg kjørevenn. Et par ganger i året samles frivillige og deltakere inn til en temakveld hvor det invitert inn ekspertise fra en trafikkskole. Dette er både en sosial og faglig arena hvor de frivillige og flyktninger får delt sine erfaringer med andre.

Forebygger illegal kjøreopplæring

- Habil er også med på å forebygge et fenomen vi som prosjektledere ikke var klar over eksisterte, sier Terri. Statens Vegvesen og Politiet har gitt Habil tilbakemelding om at prosjektet trolig er et ledd i å bekjempe en svært utbredt illegal kjøreopplæring, såkalte L-skoler. Denne virksomheten opererer på det svarte markedet med ikke-sertifiserte «lærere» i ikke godkjente kjøretøy. De representerer en reell fare i trafikken, forteller hun

Samarbeider med kommuner

Habil-prosjektet har 4 biler til mengdekjøring og er fullfinansiert av Gjensidigestiftelsen. Alle bilene er utstyrt med et hefte som ligner det kurset de frivillige tilbys.

- Men Habil er i en kritisk fase rent økonomisk, sier Terri. - Gjensidigestiftelsens treårige støtte går mot slutten, så nå er det viktig å finne nye støttespillere slik at flere får tilgang til mengdekjøring.

For kommunene kan dette representere et fint integreringstiltak med flere gode konsekvenser. Prosjektet prøver nå ut forskjellige modeller for samarbeid med kommuner slik at dette skal bli tilgjengelig for enda flere.


Kontaktinformasjon:
Telefon: 70 16 08 00
dk.moreogromsdal@redcross.no