Det norske hageselskap

GRO - God helse gjennom grønne opplevelser

Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående, ideell kultur- og miljøorganisasjon som arbeider for bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser. De er medlem av Studieforbundet natur og miljø. Å fremme de grønne omgivelsenes positive helseeffekt for enkeltmennesket, familien og samfunnet er blant organisasjonens formål.

Våren 2017 startet de pilotprosjektet GRO – God helse gjennom grønne opplevelser i samarbeid med Oslo-bydelen Nordre Aker og Solvang Hagekoloni. Deltakerne var mennesker i alderen 35-50 år i en vanskelig livssituasjon eller med lettere psykiske utfordringer.

Målet var å utvikle mestring, bedre livskvalitet og sosial forankring gjennom å planlegge og dyrke egne blomster og grønnsaker, og delta i kolonihagens fellesaktiviteter og arrangementer. I tillegg til gleden ved å dyrke egne vekster, var det forventet stor verdi i å gjøre noe sammen med andre og bli inkludert i et sosialt fellesskap.

Psykiatrisk sykepleier i bydelen var med i prosjektet og sørget for å rekruttere deltakere. Solvang Hagekoloni stilte opp med hytte, en parsell til dyrkingen, sosiale nettverk og møteplasser.

Grønn metode 

Daglig leder og sivilagronom i Hageselskapet har vært kursleder, mens frivillige med «grønn kompetanse» og ønske om å gi en hånd med i prosjektet har stilt opp som veiledere i opplæringen og det praktiske hagearbeidet.

De seks deltakerne hadde en fast oppmøtedag i uken og detaljerte aktivitetsplaner. Utover sine faste dager kunne de fritt velge å jobbe i kolonihagen. De førte loggbok over egen læring og oppgaver de utførte, og deltok i tre workshops.

De lærte om og deltok i grønnsakdyrking, vanning, innhøsting, lagring og bruk av frukt fra kolonihagen. De skulle forberede et høstmarked og bidra til innkjøp og salg. Naturbevisstheten ble styrket gjennom opplæring og praksis i avfallsbehandling.

Hver enkelt ble fulgt opp av psykiatrisk sykepleier i bydelen fra 3. uke. Her ble egenevaluering og behov for tilpasninger diskutert og ført inn i loggboka. Dette for å opprettholde motivasjon og sikre gjennomføring.

Alle kan lykkes med noe 

Deltakernes tilbakemeldinger vitner om stolthet, mestring og ansvar. De uttrykker glede over å få god respons på det de gjør​, og at de får respekt fra voksne mennesker. De erfarer at det ikke er tabu å ha en psykisk utfordring​. De opplever ny mestring​ og at de utvikler ferdigheter og erfaringer de kan dele med andre.

Hagelaget har lært mye av pilotprosjektet og trekker fram vilje til å endre kurs underveis, tålmodighet og betydningen av å ha fagfolk i ryggen.

Arbeidet er dokumentert med bildebok og deltakerevaluering.

GRO støttes av Rådet for psykisk helse og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Basert på pilotprosjektet i 2017, sørget bydel Nordre Aker for videreføring i 2018.

Kontaktperson:
Det Norske Hageselskap
Direktør Tove Berg
tove@hageselskapet.no