Norges Birøkterlag

Det summer av birøkt bak murene

«Birøkt i Oslo fengsel» er et prosjekt som ble satt i gang av leder i fengselet for å sysselsette innsatte, bygge kunnskap om hobby og næring, og å ta vare på biene. Fengselet har drevet med birøkt siden 2014. Hvert år deltar 10-14 innsatte på kurs, og etter fire år har de hatt omkring 50 deltakere på opplæring i birøkt bak murene.

Ansvarlig for prosjektet er underverksmester Fatma Issa Holm. De har inngått et tverrfaglig samarbeid med Grønland Voksenopplæring. Det første året ble prosjektet støttet av Stange birøkterlag.

Viktige læringsmål for innsatte utover det biefaglige, er å ta ansvar, utvikle eierforhold til et prosjekt, engasjement for arbeidet og solidaritet mellom de innsatte.  

Deltakere er en gruppe på 10-14 innsatte i Oslo fengsel hvorav noen også arbeider med ulike håndverk som er nyttig til prosjektet. I tillegg deltar ansatte fra ulike avdelinger i fengslet. Faddere fra den lokale organisasjonen er støttespillere.  

Skreddersydd opplegg.  

Kurs i teori og praksis foregår i Oslo fengsel under ledelse av Fatma Issa Holm. Der har også vært kursdeltagere fra Grønland Voksenopplæring. Teorien har foregått klasserom i fengselet, mens bikubene står i luftegården og byr på et attraktivt alternativ til cella.

Studieplanen ble etablert på malen fra Studieforbundet natur og miljø og er tilgjengelig i deres database som 1500 Birøkt nybegynner – del 1 og 1501 Birøkt nybegynner – del 2. 

http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1500  

Lederne i prosjektet har faglig ansvar og erfaring med opplæring av innsatte. De har selv bier og har faglig bakgrunn i birøkt. Kursopplegget fra studieforbundet er tilpasset den enkelte kursdeltaker i prosjektet.

Rekruttering har ikke budt på utfordringer. Interessen har vært stor, og innsatte har stått på venteliste for å delta. Informasjon om kursene formidles med plakater, hefter og ved salg av honning.  

I 2014 startet fengslet med seks kuber og biene produserte ca. 200 kg honning. I 2018 ble det produsert ca. 300 kg honning. Fengselet har 14 kuber til overvintring i 2018. De er registret i KSL og selger det meste av honningproduksjonen til Honningcentralen.

Birøkt fra A-Å gir gourmethonning   

Under soning lærer innsatte at fengselsliv ikke betyr å være handlingslammet. De kan bidra der de er når ledelsen gi mulighet til læring. På dette kurset lærte de birøkterfaget og utførte det i praksis. De som gjennomførte har kursbevis på at det mestrer birøkterfaget fra A-Å.  

Opplæringen tar for seg hele verdikjeden for produksjon av honning. De opplever hvordan det er å arbeide med bier gjennom en full sesong der bifolket utvikler seg fra 10.000 individer om våren til 60.000 i løpet av sommeren.

De lærer å passe på husdyra, produsere og selge honning. De lærer i klasserommet, i arbeid med kuber og iboende bier, og på lageret. De lærer hygiene- og sykdomslære, slynger honning og får opplæring i markedsføring og salg. 

I 2018 har de produsert 300 kilo honning i prosjektet, selv produsert og klistret etiketter med kvalitetsstempelet KSL - kvalitetssikring i birøkten på glassene. Her sender de også en hilsen til kundene:

Ansvar for fremtiden.

Biene i verden er i ferd med å dø ut, derfor er det startet med birøkt i flere byer i verden. Biene er avgjørende for å pollinere planter og sikre biologisk mangfold. Birøkt tar vare på bier og miljø. Innsatte i Oslo fengsel tar ansvar!

En av kundene er Bent Stiansen, verdensmester i kokkekunst og mesterkokk på gourmetrestauranten Statholdergaarden i Oslo.

Evaluering og råd

Underveis i prosjektet har studieforbundet, laget og fengslet fortløpende evaluert opplegget. Det har vist stor interesse blant deltakerne, solid gjennomføring, samhold mellom innsatte og ansatte, teamwork og glede over fengselshonningen som både kan spises og selges.

Blant arrangørenes råd er å være ærlig og åpen overfor deltakerne. Innsatte opplever at det å drive med birøkt er sunt og gir bedre form både fysisk og mentalt.

Motivasjon er viktig både i starten og gjennom prosessen for å nå målet og utvikle ansvarsfølelse og selvstendighet. Gjennom birøkt har mange opplevd en ny verden der de kan være ute i naturen rett utenfor cellevinduet sitt. De får en bedre forståelse av natur og det å ta vare på husdyr og miljøet de lever i.

Oppfølging etter kurset viser at noen deltakere har startet med birøkt på egenhånd etter løslatelse. Det viser seg at det er enkelt å få plassert kuber i et hagehjørne hos en bonde, en tante eller på kommunenes friområder.   

Kontakt:  

Oslo fengsel 
Fagansvarlig Fatma Issa Holm 
Tlf.: 23 30 15 00 
Epost: postmottak-8110@kriminalomsorg.no