Studieforbundet Funkis

Bredt samarbeid for å styrke inkluderende studieaktivitet

Prosjektet «Møteplassen» oppsto etter forslag fra en tillitsvalgt i Studieforbundet Funkis. Utgangspunktet var behov for kurs og verktøy for studieledere som hjelp i arbeid med å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer, og skape nye møteplasser for å oppnå dette.

Prosjektet ble etablert som et bredt samarbeid der fire av medlemsorganisasjonene var med i en arbeidsgruppe som jobbet både på samlinger og i egen organisasjon.

Resultatet er et studiehefte som hjelpemiddel til å få fart på aktiviteten lokalt og verve nye medlemmer. Her stilles noen enkle og viktige spørsmål: Hvordan å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmene i vår organisasjon, i vårt lag? Hvordan inkludere bredere og nå fram til nye medlemsgrupper?

Lære og bruke 

Utnyttelse av gode verktøy krever markedsføring og opplæring. Det har foregått gjennom utprøving dette året. Målgrupper var studieleder i organisasjonene lokalt. Små foreninger og lokale lag av større organisasjoner går sammen om å bruke materialet i regi av fylkesledd.

Opplæring i verktøyene skjer lokalt som introduksjon for nye studieledere. Funkis lager materiellet. Studieheftet Funkis for ferske studieledere brukes for å engasjere deltakerne til å reflektere og analysere, appellere og rekruttere, introdusere og kommunisere, aktivisere og evaluere, lage og bruke egne ressurser for en mer inkluderende studieaktivitet.

Arbeidet foregår i grupper med erfaringsutveksling, refleksjon og summegrupper. Deltakerne forbereder seg hjemme før kurs. Mye handler om rolleforståelse som delvis utvikles gjennom rollespill. Opplegget er laget for 5 møter og workshopen «Inkludering i frivillige organisasjoner». Workshopen er utviklet av Frivillighet Norge, og passer fint inn som inspirasjon for finne fram til gode møteplasser og å komme i kontakt med nye medlemmer.

Materiellet ligger her

Studieforbundet Funkis holder på å gjøre materiellet tilgjengelig elektronisk og som ferdig nano-kurs på nettet.

Samarbeidspartnere 

Møteplassen: Diabetesforbundet, Mental Helse og Mental Helse Ungdom.

Prosjektet har fått støtte fra ExtraStiftelsen til å utvikle verktøyene i Møteplassen.

Kontakt:
Studieforbundet Funkis
Marianne Ween
post@funkis.no
tlf. 06315