Den Norske Turistforening

100 innvandrerungdommer til fjells

Som Norges største friluftslivsorganisasjon ønsker Den Norske Turistforening å bidra til at flere får delta i et inkluderende friluftsliv. DNT er medlem av Idrettens studieforbund og mener at en nøkkel til god inkludering er å få folk i aktivitet.

Ved å delta på friluftslivsaktiviteter kan de som er nye i Norge bli kjent med norsk natur og kultur, og få sosial kontakt og språktrening. Økt mangfold vil berike og utvikle friluftslivet og DNTs organisasjon og tilbud. Med 57 medlemsforeninger over hele landet, har de mulighet til å drive aktivitet der folk bor. Ferskingkurs, kveldsmattur, fottur til den lokale toppen eller introduksjon til klatring er bare noen av de aktivitetene DNT kan tilby.

Et av flere prosjekter i regi av laget i Oslo og Akershus handlet om å få 100 innvandrerungdommer med på vintertur til Gjendesheim. Målet var å motivere til å bruke DNTs tilbud og gi mulighet til å bygge nettverk ungdommen ville ha nytte av videre. 

Deltakerne de henvendte seg var enslige mindreårige med og uten godkjent asyl. Invitasjon gikk til omkring 15 bofellesskap i Oslo og Akershus. 

Kompetente turledere

Kursprogram for frivillige i DNT inkluderer turlederkurs og kurslederkurs. Her drives målrettet rekruttering av deltakere og ledere etter egnethet. Kandidater herfra var ledere på turen for gruppen som ved avmarsj besto av 80 deltakere. Ansatte i bofellesskapene sørget for å motivere og rekruttere deltakere, og noen deltok på selve turen.

Det ble ikke gitt spesiell opplæring knyttet til flyktninger og innvandrere i dette prosjektet. 

DNT-lederne sto for underveisevalueringer, motivering og skifte av spor når det var påkrevet. En utfordring var å holde motet oppe i kulda, -- både hos ungdommer og ansatte. 

Lærdom fra første tur var blant annet at de ansatte i bofellesskapene også hadde behov for opplæring, at prosjektet ville ha stått seg på bedre informasjonsflyt og at turgrupper burde være mindre. Med erfaringen fra den store turen i bagasjen, ønsker DNT-teamet å lage mer integrerende turer sammen med norske ungdommer. De merker store etterspørsel etter aktiviteter. 

Gode ringvirkninger

Etter turen gikk jungeltelegrafen. Det har ført til videre rekruttering av turgjengere blant innvandrerungdom. Tre av deltakerne ble ansatt som sommerhjelp på Gjendesheim og noen deltok på sommerleir i DNT. 

Tilbakemelding fra bofellesskapene viste at turdeltakerne ble mer aktive, at de deltok på andre DNT-turer og mer arbeidstrening. Noen ble gjengangere.

Turarrangørene anbefaler å legge mye arbeid i organiseringen og å utpeke en hovedansvarlig i organisasjonen som har kapasitet til gjennomføringen. 

Kontakt: 

DNT Oslo og omegn

Kaweh Almassy

E-post: turinfo@dntoslo.no

Tlf: (+47) 22 82 28 00